Pliki

AKTY PRAWNE

 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój na rok 2015/2016 .

 • Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wsi Powroźnik Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2015/2016.

 •  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój na rok 2014/2015.

 •  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie wsi Powroźnik  Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2014/2015. 

 •  UCHWAŁA NR LXII.352.2014 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

 •  UCHWAŁA NR LI.702.2014 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 25września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. na terenie wsi Powroźnik


 •  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz zbiorowe zaopatrzenie w wodę na tereniei Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2013/2014.

 •  UCHWAŁA NR XLVI.265.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

 •  UCHWAŁA NR XXXVII.505.2013 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.

 • UCHWAŁA NR XXXI.187.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 3 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
   
 • Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora ZWiK w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gmin Krynica-Zdrój,  za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Krynica-Zdrój, odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych oraz inne stawki opłat określone w taryfie.

 • UCHWAŁA NR XXV.346.2012 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r.


 • Uchwała Nr XVI.100.2011 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 • Zarządzenie numer 176.2011 z dnia 11.10.2011 Burmistrza Krynicy-Zdroju

 • Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora ZWiK w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gmin Krynica-Zdrój oraz gminy Muszyna we wsi Powroźnik oraz za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Krynica Zdrój
 •  

   

   

   

   

 • Zarządzenie Dyrektora ZWiK w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gmin Krynica-Zdrój i Muszyna oraz za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Krynica Zdrój

 • Uchwała nr XLII/300/09 w sprawie dopłat do I grupy taryfowej odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

 •  Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków w innych gminach powiatu nowosądeckiego
 •  Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków w innych miastach Polski
 •  

 • UCHWAŁA Nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Krynica-Zdrój oraz ustalenia wysokości dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
 •  
 • Zarządzenie Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju podjęte w dniu 15.10.2010 w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Muszyna we wsi Powroźnik

 • Zarządzenie Nr 36 /2010 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju w sprawie zmiany Taryf w zakresie wysokości podatku VAT doliczanego do cen netto za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krynic-Zdrój i Muszyna, oraz za odbiór ścieków na terenie gminy Krynica-Zdrój. 
 •  

   

   

  PLIKI DO POBRANIA

 • Wniosek o wydanie warunków technicznych
 • Procedura przyłączenia nowego odbiorcy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Protokół odbioru przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
 • Odbiór skrzyżowania
 •  

  CENNIKI

   

 • CENNIK NETTO NR 1/2016
 •  

  WAŻNE INFORMACJE


  SZYBKI KONTAKT

  Adres:33-380 Krynica Zdrój,
  ul. Kraszewskiego 37
  NIP:734-329-83-79
  REGON:120665465
  Telefony:18 471 57 68, 472 52 70
  Fax:18 472 52 73
  e mail:zwik.krynica@poczta.onet.pl
    
  całodobowe  zgłaszanie awarii:18 471 15 66, 18 471 16 50